İl Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Yardımcısı Adem Yılmaz başkanlığında Valilik Cebeli Bereket Toplantı Salonunda olağanüstü toplandı.


Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak için İçişleri Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda aşağıdaki ek tedbirlerin alınmasına karar verildi.

1-İlimiz genelinde asker uğurlama törenlerinin/eğlencelerinin oluşturabileceği riski önlemek adına;Kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına (açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması, toplu uğurlama vb.) hiçbir şekilde müsaade edilmemesi,

Otogar, gar gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının (kardeşleri dahil) katılmasına izin verilmesi, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaş vb. katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmemesi,

Askerlik yükümlülerinden, askerlik şubelerinden sevk işlemleri (sülüs belgesi verilirken) yapılırken birliğine teslim olacağı dönemi kapsayacak şekilde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama/tören/eğlence/konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklarına dair taahhütnamenin alınması,


2- Olağanüstü İl Hıfzıssıhha Meclisinin 24.06.2020 tarihli ve 41 nolu kararı ile düğün salonlarının 01 Temmuz 2020 tarihinden itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayabilecekleri kararı alınmış ve düğün (gelin alma, kına vs. dahil), nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerde uyulması gereken esaslar bildirilmiş ve bahse konu etkinliklerin mümkün olan en kısa sürede tamamlanması gerektiği belirtilmiştir.
Buna rağmen bazı yörelerde sokak veya köy düğünlerinin kına, gelin alma, konvoy oluşturma gibi faaliyetlerle üç güne kadar uzatıldığı, bu düğünlerde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınması gereken tedbirlere yeterince riayet edilmediği ve toplum sağlığının riske atıldığı,

Salgının kalabalık ortamlardaki hızlı yayılımı göz önünde bulundurularak salgınla mücadele kurallarına uygun davranmak şartı ile İlimiz genelinde; yasal engeli olmayan köy alanlarında, ve sokaklarda yapılan düğün (gelin alma, kına vs. dahil), nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerin süresinin, gün olarak bir gün içerisinde olacak şekilde en erken 14.00’da başlamak ve en geç 23.00’da bitirilmesi, belediye sınırları içerisinde ise; düğün ve benzeri merasimlerin mümkün olduğunca kısa tutulmasına ve 19:00-23:00 saatleri arasında gerekli tedbirler alınarak ve kurallara uymak sureti ile geçici süre ile icra edilmesine,


3- İlimiz merkezinde kısmi olarak belirlenen maske takma zorunluluğunun 09.07.2020 tarihi itibari ile usulüne uygun olarak (burnu kapatacak ve çene altına gelecek şekilde) maske takılmasının geçici süre ile il geneline yayılmasına,


4- İlimizde özellikle akşam saatlerinde sokak ve caddelerde faaliyet gösteren çalışmaları gece geç saatlere kadar devam eden halk arasında çin lokantası olarakta bilinen (çorba çeşitleri, çöp şiş, sucuk ekmek, kır bahçeleri vb.) yerlerin iş sonlandırma ve temizlik çalışmaları dahil işyerlerinin en geç saat 24:00 da kapatılmasına oy birliği ile karar verildi.

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Kabahatlar Kanunu ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında adli işlem başlatılacak.