TR63 Bölgesi Ekonomisinin Direncini Artırmaya Yönelik Senaryoların ve Stratejilerin Geliştirilmesi konulu projede, 6 Şubat 2023 Depremi’nin TR63 bölgesi (Hatay Kahramanmaraş ve Osmaniye) üzerindeki ekonomik etkilerinin tespiti, ekonomik yapı bazında gelecek 10 yıl projeksiyonunun tahmin edilmesi, bölge bazında gerçekleştirilebilecek ekonomi politikalarının önerilmesi ve geliştirilmesi amaçlandığı bildirildi.
Projede, İskenderun Teknik Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ve Leicester Üniversitesi öğretim üyeleri de yer alıyor.
Projede, TR63 bölgesinde faaliyet gösteren Organize Sanayi Bölgesi firmalarından, AR-GE merkezlerinden ve İstanbul Sanayi Odası raporuna göre Türkiye’nin ilk 1000 büyük firması içerisine giren bölge firmalarından oluşan 425 firmadan (156’sı Osmaniye’de, 150’si Hatay’da, 119’u Kahramanmaraş’ta olmak üzere 358 OSB, 18 AR-GE ve 49 ISO 1000 firması) 88’i Hatay, 84’ü Osmaniye ve 81’i Kahramanmaraş olmak üzere 253 firma belirlendi.
Proje kapsamında belirlenen 253 farklı şirket incelenerek ekonometrik analiz yapılacak. 3 farklı amaca hizmet edecek olan analiz için şirketlerin deprem öncesi ve sonrası dönemlerine ait son dört bilançosu kullanılacak. Mamul-yarı mamuller, satışlar, ticari mallar, stoklar, duran varlıklar, banka kredileri, özsermaye gibi çeşitli veriler kullanılarak TR63 bölgesindeki depremin etkisi net bir şekilde ortaya koyulacak.
Ayrıca, deprem öncesi ve sonrası dönemler arasındaki ekonomik göstergelerdeki farklılıklar tespit edilerek ilgili kurumlar için ekonomik politika önerileri geliştirilecek.
Projede, ayrıca Üniversitemiz İktisat Tezli Yüksek Lisans öğrencimiz bursiyer olarak istihdam edilecek.