Berber, Kuaför Ve Güzellik Salonları Oda Başkanı Ali Bebek işyerlerinin 1 Ekim'den itibaren haftada bir gün kapalı olacağını açıkladı.
Başkan Bebek, seçim döneminde esnafın talepleri arasına yer alan konunun Ankara’da Osmaniye Esnaf Sanatkârlar Odalar Birliği (OESOB) Başkanı Murat Yalçın ile birlikte yetkililere aktarmaların sonuçlarını aldıklarını söyledi.
Alınan kararın esnaf tarafından olumlu karşılandığını kaydeden Osmaniye’de Berber, Kuaför Ve Güzellik Salonları Oda Başkanı Ali Bebek “Berber, kuaför ve güzellik salonu işletmeci ve çalışanlarının en azından haftanın bir günü dinlenme ve sosyalleşmelerine imkân tanınmış; bu sayede zihin ve beden sağlıklarının korunmasına, motivasyon, performans ve hizmet kalitesinin artmasına ve daha da önemlisi aile bağları ile toplumsal bağların güçlenmesine katkı sağlanması amaçlanmıştır” dedi.
ERKEK KUFÖRLER PAZAR – KADIN KUAFÖRLER SALI GÜNÜ KAPALI OLACAK
İzin günü ile ilgili olarak daha önce Ticaret ve Sanayi İl Müdürlüğüne Pazar ve Salı günü için işyerli kapalı olması için dilekçe verdiklerini hatırlatan Başkan Bebek “Osmaniye esnafımıza seçimlerimizde vaat etmiş olduğumuz erkek berber kuaförlerimizin pazar günü bayan kuaförlerimizin de salı günü kapatma sözümüzü şükürler olsun bakanlık kararıyla çıkmış bulunuyor. Bir ekipten sonra inşallah tüm denetimlerimiz esnaflarımıza zarar vermeden denetimlerimizi yapıp günübirlik olan o insanların da tatillerinin değerlenmesini sağlayabileceğimize ve sözümüzün de yerine getirdiğimize bakanlığın da onayıyla vermiş bulunuyoruz. Esnaflarımıza çok teşekkür ederiz. Osmaniye Odalar Birlik Başkanımız Murat Yalçın'ın da çabalarıyla, desteğiyle bunu yerine getirmiş bulunuyoruz. Kendisine de çok teşekkür ederiz. Ticaret ve sanayi il müdürlüğümüze de vermiş olduğumuz dilekçelerimizin sonucu şükürler olsun tamamen neticeye kavuşmuş bulunuyor. Bundan sonra esnafımıza başarılar dileriz” dedi.
Berber, kuaför ve güzellik salonları 1 Ekim'den itibaren haftada bir gün kapalı olacak. Hangi gün kapalı olacağına Osmaniye valiliği karara bağlayacak.
MEMNUNİYETLE KARŞILANDI
Ticaret Bakanlığı, 1 Ekim 2022'den itibaren uygulanmak üzere, ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönünde karar sektör temsilcileri tarafından memnuniyetle karşılandı.
Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık, esnaf ve tacirlerin yıllardır süregelen ve ekonomik boyutlarının yanı sıra psikolojik ve sosyolojik boyutları da bulunan önemli sorunlarını Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'dan aldığı yetkilerle çözmeye devam ediyor.
HER İLİN KENDİ DİNAMİKLERİ İÇİNDE VALİLER TARAFINDAN BELİRLENECEK
Bakanlık, ülke genelinde Osmaniye’nin de aralarında bulunduğu 122 meslek odasını ve yaklaşık 83 bin meslek mensubunu temsil eden Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonunun talebi üzerine, esnaf ve tacirlerin tamamını temsil eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) uygun görüşlerini de alarak 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olmasına karar verdi.
Ticaret Bakanlığının, İçişleri Bakanlığı aracılığıyla 81 il valiliğine gönderdiği karara göre, berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın hangi günü kapalı olacağı, sektör temsilcisi meslek kuruluşlarının görüşleri alınmak suretiyle, her ilin kendi dinamikleri içinde valiler tarafından belirlenecek.
Berber, kuaför ve güzellik salonlarının aynı gün kapanması zorunlu olmayıp valilerce bu üç grup için ayrı ayrı kapanma günleri tespit edilebilecek.
İşletmelerin iş hacimlerinin haftanın farklı günlerinde yoğunlaşabileceği, tüketici tercih ve davranış kalıplarında farklılıklar olabileceği göz önünde bulundurularak berber, kuaför ve güzellik salonlarının hangi gün kapatılacağı hususunda Bakanlıkça bir dayatmaya gidilmezken, meslek kuruluşlarının ve il idarelerinin gerek yerel dinamikleri gerekse meslek mensuplarının profillerini değerlendirerek kapanma gününün belirlenmesine katkı vermeleri sağlandı.
EN AZINDAN HAFTANIN BİR GÜNÜ DİNLENME VE SOSYALLEŞMELERİNE İMKAN TANINDI
Ticaret Bakanlığının, karar alma sürecinde sektör temsilcilerine ve il idarelerine eşit katılım ve söz hakkı tanıyan ve bu nedenle demokrasi kültürünün ticari hayattaki tezahürü olarak nitelendirilebilecek kararı ile berber, kuaför ve güzellik salonu işletmeci ve çalışanlarının en azından haftanın bir günü dinlenme ve sosyalleşmelerine imkan tanındı. Bu sayede zihin ve beden sağlıklarının korunmasına, motivasyon, performans ve hizmet kalitesinin artmasına ve daha da önemlisi aile bağları ile toplumsal bağların güçlenmesine katkı sağlanması amaçlandı.
Ayrıca kapatma kararı herhangi bir ayrım gözetilmeksizin tüm işletmeler için eşit şekilde uygulanacağından haksız rekabetin oluşması ve işletmelerin ekonomik kayba uğramaları da engellendi.