İl Başkanı Saygılı 24 Temmuz Basında Sansürün Kaldırılışı’nın yıldönümü nedeniyle değerlendirmelerde bulundu.

Gelecek Partisi  Osmaniye İl Başkanı Mustafa Saygılı, medya üzerindeki baskının kaldırılması gerektiğini söyledi.

Saygılı mesajında şunları söyledi: “Türk basınında sansürün ilk uygulandığı tarih olan 10 Mayıs 1876 dan 24 Temmuz 1908 tarihinde gazeteci yazar ve aynı zamanda milletvekili olan Falih Rıfkı Atay tarafından bayramın her yıl 24 Temmuz tarihinde kutlanılması fikri ortaya çıkan basın özgürlük gününüzü partim ve yönetim kurulum adına saygı ve sevgi ile kutluyorum.

DEMOKRATİK TOPLUM

Günümüzde "sansürün kaldırılması" olarak adlandırılan bu günde Gelecek Partisi olarak parti programımızda da belirtildiği gibi “Basın özgürlüğü, hukukun üstünlüğünü şiar edinmiş demokratik bir toplumun temel ihtiyacıdır. Basının baskı altında olmadan, sansür ya da oto sansürün uygulanmadığı, gazetecilerin keyfi gözaltı ya da tutuklamalara ve yargılamalara maruz kalmadığı bir düzen inşa edeceğimizi belirtiyoruz. Çağdaş bir medyanın bağımsız ve özgür olabilmesinin önemli unsurlarından birisinin de şeffaf bir finansman, sahiplik ve yönetim olduğunu ön görüyoruz.”

MEDYA İÇİN YASAL DÜZENLEME

Medya sahipliğinde finansal şeffaflığın sağlanması için gerekli yasal düzenlemeleri yapacağız. Özgür ve bağımsız basın, her tür sorunun serbestçe tartışılıp sağlıklı çözümlere ulaşılmasını sağlamanın yanı sıra karar organlarının keyfiliğe yönelmelerini önleyerek bu organların hukukun sınırları içinde hareket etmelerini de teşvik eder.

SAĞLIKLI YAPILAR

Partimiz, basta hükümet olmak üzere, kamu adına karar alan bütün kişi ve kurumlar, siyasi partiler, odalar, sendikalar, basın kuruluşları ve STK’ların evrensel standartlarda çağdaş bir şeffaflık düzeyine ulaşması için azami gayret sarf edecektir.  Bu inançla; siyasi partilerin, kamu kurumlarının, sendikaların, odaların, basın kuruluşlarının ve STK’ların şeffaflaştıkça sağlam gelenekler oluşturabileceğine ve sağlıklı yapılar olacağına inanıyoruz. Bu bağlamda şeffaflığı temin edecek ve yolsuzluklara engel olacak Şeffaflık Yasası’nı çıkarmak en öncelikli hedefimiz olacaktır. Bizleri kırmayarak buraya kadar gelen siz değerli basın mensuplarını saygı ile selamlıyor sansürsüz ve baskısız günler diliyorum.”   Haber: Resul Özdil