Millî Eğitim Bakanlığının yönetici ve öğretmenlerinin ders ve ek ders saatlerine ilişkin karara ek bir madde eklenerek öğretmenlerin ek ders sorunu çözümlenmesi gerektiğini ifade ederek “Sayın Bakanın vurguladığı gibi uzaktan eğitim bundan sonraki süreçte de eğitim öğretim faaliyetlerinin bir parçası olacaksa; bu süreç, yüz yüze eğitim için hazırlanmış mevzuat ile yönetilemez. Yönetmelik ve kararlarlarda “Çevrimiçi eğitim” tanımlanmalı, usul ve esaslar bir standarta kavuşturulmalıdır” dedi.

Çünkü “Usul esasa mukaddemdir.” yani “Usul, esastan önce gelir.” prensibini yok sayarak uzaktan eğitim konusunda gerekli mevzuat düzenlemesi yapmamakta ısrar eden ve ben yaptım oldu prensibini uygulayan MEB, sorunun esas kaynağıdır.  Bu konuda önerim şudur; Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karara ek bir madde eklenerek öğretmenlerin ek ders sorunu çözümlenmelidir

Uzaktan eğitim faaliyetleri

Genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi durumlarda Bakanlık veya verilen yetki uyarınca valilikler tarafından alınan karar gereğince, EBA üzerinden sunulacak altyapıyla, açık kaynaklı diğer platformlar üzerinden uzaktan eğitim faaliyetleri kapsamında canlı ders vermekle görevlendirilenlere, fiilen derse girmeleri kaydıyla haftada 30 saate kadar ek ders görevi verilebilir. Bu faaliyetler için alınacak onayda ek ders görevi verilen personelin adı, unvanı, girecekleri dersler ile saat sayısı gibi hususlar belirtilir. Bu madde kapsamında belirtilen Uzaktan eğitim faaliyetlerinde fiilen yerine getirilen canlı ders görevleri, gece öğretimi için belirlenen birim saat ücreti üzerinden ek ders ücreti karşılığında verilir” şeklinde konuştu.

 E-Haber Ajansı (E-HA) - Resul Özdil