Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı Kararname kapsamında deprem bölgesindeki mera ve ormanlar yapılaşmaya açıldı.

6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan ve Pazarcık ilçeleri olan ve Osmaniye dahil 11 ilin etkilendiği depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından afet bölgesinde ilan edilen OHAL (Olağanüstü Hal) kararları kapsamında yayınlanan kararnameye göre; deprem bölgesinde bulunan orman ve meralar yapılaşmaya açıldı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre; “Genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, afetten etkilenenlerin geçici veya kesin iskân alanları; fay hattına mesafesi, zeminin elverişliliği, yerleşim merkezine yakınlığı gibi kriterler gözetilerek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca resen belirlenerek ilgili kurumlara bildirilecek. İhtiyaç olması halinde, mera alanları ve orman alanları da kullanılabilecek. Bu durumda, orman vasfı dışına çıkarılan alanların iki katından az olmamak üzere hazine taşınmazı, orman tesis edilmek üzere Orman Genel Müdürlüğüne tahsis edilecek.

Köy yerleşme alanları dâhil belirlenen kesin iskân alanlarında ve mevcut kentsel alanlarda, bakanlıkça onaylanacak plan ve imar uygulamaları beklenmeksizin, jeolojik etüt raporu ve zemin etüt raporu doğrultusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca onaylanacak vaziyet planına ve düzenlenecek yapı ruhsatına göre uygulama yapılacak.”
Haber Merkezi