COVID 19 toplantı kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilen eğitimde, trafik personellerine, halkla ilişkiler ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi, hizmet verdiği toplum kesimi ile oluşabilecek iletişim sorunlarının önlenmesi, stres ve stresle başa çıkma konularında bilgiler verildi.
OKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü tarafından verilen eğitimin ilk oturumuna yaklaşık 100 trafik personeli katılırken personele, polis-halkla ilişkiler ve iletişimin amaçları, ikinci oturumunda; etkili iletişim tekniklerinin önemi ile iletişim yöntem ve becerileri, üçüncü oturumunda; iletişimi etkileyen faktörler ve çatışma nedenleri, dördüncü ve son oturumunda; stres, öfke ve baş edebilme yöntemleri konularında bilgiler sunuldu.

Ümit Kahraman