SEVGİLİYE MEKTUP

18.04.2013 22:27Seni selamların en güzeliyle selamlıyorum, selamımı alır mısın ya resurallah .Seven sevdiğinden ayrı ise onu özler onunla birlikte olmak ister de olmazsa da ona haberler uçurur biliyorum.
Yazılarla, sözlerle anlatır özlemini özledim seni, özlüyoruz seni bizlerde senin sancağının altında gölgelenen ümmetlerden miyiz acaba bilmiyoruz. Ümitle korku arasında yaşayan bu ümmetlerini bizleri tanır mısın ya resulallah Sana koşacak sana bakacak sana bende senin ümmetinim al beni de dostlarının arasına diyecek kadar yüzüm yüzüm yok seni görür de senden kaçar mıyım bilmiyorum inan ki senden çok utanıyorum.
Ne olur bu sorumsuz sana inen kur-an`ını ve senin sünnetlerini hayatının küçük bir bölümünü ayıraan bu ümmetinin sana nasıl koşsun gelemem, gelemem ya resulallah Senisevioruz ama çok gerilerde bir ümmet olduğumuzu düşünüyorum. Senin güzel ahlakın örnek alınmalı yaşanmalıdır.Eşlerinin kızlarının hayatı örneğimiz olmalı biliyorum ama yapamıyoruz.Çağın hz Haticelere ihtiyaca varken hani sana inanan o ilk Müslüman olan ilk eşin.

İlim yönünden bir hazine olan Hz Aişelere ihtiyacı var zamanımızın Hz Fadıma lara, Hz Asielere ve Meryem lere İlim öğrenmek için cesurca soruları sana kolayca soran Esma lara, dinimden ve doğruluktan ayrılmam diyen öldürülse de önemsenmeyen Sümeyye lere, sana koşacak, sana bakacak yüzüm yok üzgünüm. 

Mallarım uruna harcamamış sam ilmini kalbime doldurmamış sam, canımı kanımı uğruna vermemişsem yüzüm yok gel desende yanına gelemem ya resulallah.Kur-an`ın  başıma taç olmamışsa, sünnetin hayatıma  yayılmamış sa gel desende gelemem ya resullah.Yoksulu fakiri doyurmamış sam öksüzün başını olamamışsam haksız yere kulların kalbin kırmışsam gelemem ya resurallah seni gören ümmetin gören gözleri kurtulur cehennemden desenlerde Ebu Cehl seni hergün görüyordu görmek değil marifet seni sen gibi yaşamak anlamak şimdi düşünüyorum.Ebu Cehl den farkımız ne o inanmıyordu Kur-an`ı ve sünneti yaşamıyordu.Bizler inanıyoruz diyoruz,müslümanız diyoruz özümüzde mü sözümüzde mü ümmetiz. Özde mümin olmak ümmet olmak istiyoruz.
Asırlar öncesinden doğduğun gibi ne olur bizim zamanımıza da kalbimiz ede dağ nurunu gönder.Bizlere mahşer kurulmadan sahip çık ne olur.Ya resurallah cennetin kapısında ümmetim girmeden asla girmem diyeceğini biliyoruz. Şefaatinle ümmetini ödüllendireceğini biliyoruz. Cennetin kapısına yaklaşmak için senden yardım istiyoruz.Bizler için Rabbime aracı olur musun Rabbim kulların kulluk yapmakta zorlanıyor onlara bu dünyanın sıratına yardım et onların ellerinden tut, iradelerini güçlendir, gönüllerini kur-an`a aç dermisin izler kul olmak istiyoruz ama hakkıyla kulluk yapamıyoruz.Ümmetin olmaktan aciziz senden ya resurallah bunları bütün ümmetin adına diliyorum.Biliyoruz ki rabbimiz bizlere şah damarımızdan daha yakın.Sen olsaydın alemleri yaratmazdım ayetini hatırlatıyor ve sana selamların en güzeli ile selamlıyoruz.