Avukat Rıza Tekerek Yargıtaya giden dosyaların % 67'si bozulup döndüğü söyledi.

Avukat Tekerek "Ceza Genel Hukukunda “Faili ceza ile terbiye etmenin , yaşamı hastalıkla tedavi etmekten farklı olmadığı belirtilmektedir.Bununla ceza alan insanların ıslah şeklinin sadece ceza olmaması gerektiği anlatılmak istenmiştir. Aynı zamanda bireylerin ceza ile terbiye edilemeyeceği de vurgulanmıştır. Siz ceza vermek yerine cezaya konu fiillerin ortaya çıkmasını engelleyecek tedbirler almalısınız. Ceza elbette olacak bu kaçınılmaz ama esas olan suçun ortaya çıkışını engellemektir. Bunun adına da Eğitim deniliyor. Kültür deniliyor. Ahlak Deniliyor. İnanç deniliyor. Örf Adet deniliyor. Hukukun temelinde bu kavramlar vardır. Bu kavramlardan beslenir ve oluşur. Adaleti ise hukuki araçlarla sağlarsınız. Size resmî rakamlardan örnekler verdim. Yargıtaya giden dosyaların % 67 si bozulup dönüyor. Yerel mahkemelerin verdiği kararların %67 si yanlış.Anayasa mahkemesine bireysel başvurularda % 52 sinde hak ihlali tesbit edilmiş.Yani mahkemelerimizde yargılanan vatandaşların yarısının Anayasa ile korunan hakları ihlal ediliyor.Siz ; bir taraftan Cumhuriyet Tarihinin En fazla suçlular ordusu resmî rakamlarla önünüzde dururken , bir taraftan mahkemelerinizin 2/3 ü yanlış kararlar verirken , bir taraftan mahkemelerin yarısı vatandaşın haklarını ihlal ederken , bir taraftan da yeni suç ve suçlular icat ettikçe yaşamı hastalıkla tedavi etmiş oluyorsunuz ve böyle Adaleti sağlayamazsınız.Sadece hukuka değil hukukun kaynakları olan örfe , ahlaka , kültüre, inanca da aykırı davranmış oluyorsunuz.Devletin Memuru ister seçilmiş olsun ister atanmış olsun asli görevi Anayasaya bağlı kalmaktır.Ve devletin memurları asli görevlerini yasaya uygun halde yaparsa bu ülke daha yaşanabilir bir hale gelir.Vatanı sevmek sadece nara atmakla olmaz.Vatanı sevmek vatandaşın yaşamını kolaylaştırmakla olur.Ona hizmet etmekle olur.Vatanı sevmek vatandaşını sevmekle büyür.Ve Vatanı sevmek adaleti sağlamakla mümkündür" dedi

EHA